Servicii
  • Consultanţă în domeniul insolvenţei
  • Derularea procedurii de mandat ad-hoc
  • Susţinerea concilierii pe parcursul procedurii concordatului preventiv
  • Administrare judiciară, întocmire şi desfăşurare plan de reorganizare
  • Lichidare judiciară
  • Servicii conexe: administrator special (sustinerea intereselor debitoarei), asistenţă de specialitate pentru creditori(recuperarea creanţelor) sau terţe persoane.
  • Reorganizarea afacerii şi management interimar
  • Închideri operaţionale şi lichidări administrative
  • Expertize privind activităţi din cadrul procedurii de insolvenţă
  • Oportunităţi de afaceri