Onorarii

La stabilirea onorariilor, baza legala se regaseste în Legea nr. 85/2006, O.U.G. nr. 86/2006 si Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa.

Având în vedere ca procedura insolventei se aplica societatilor comerciale, societatilor cooperative, organizatiilor cooperatiste, societatilor agricole, grupurilor de interes economic, precum si oricarui alta persoana juridica de drept privat care desfasoara si activitati economice, onorariile se stabilesc în functie de atributiile stabilite în sarcina M&L Insolvency Services S.P.R.L., de masurile care se impun, de dificultatea si amploarea dosarului, de necesitatile cazului, de necesitatile de deplasare, de termenul de finalizare, precum si de elemente specifice fiecarei proceduri în parte.

Stabilirea onorariilor depinde în aceiaşi măsură şi de fiecare dintre următoarele elemente:

Timpul şi volumul de muncă solicitat pentru executarea mandatului primit ;natura noutatea şi dificultatea cazului ; importanţa intereselor în cauză ; conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti impusă de natura  , obiectul , complexitatea şi dificultatea cazului ; avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul dvs, ca urmare a muncii depuse de societatea noastră(prin societatea noastră).

De precizat este si faptul ca M&L Insolvency Services S.P.R.L. este deschisa la discutarea si negocierea onorariilor, putându-se opta între un onorariu fix, onorariu de succes sau o combinatie a acestora.