M&L Insolvency Services SPRL

LICITATIE VANZARE BUNURI MOBILE

Publicat pe May 5, 2015 in Licitatii

ANUNT DE VANZARE

 

Subscrisa M&L Insolvency Services SPRL, în calitate de Lichidator judiciar al S.C. COSTO CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în Bucuresti, str. Gruia nr. 21, Sectorul 5, având nr. înregistrare O.R.C. J40/5564/1996 si CUI 8597371, desemnat prin S.c. nr. 10580/06.12.2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti în dosarul nr. 2059/3/2013, anunta organizarea de licitatii publice pentru vânzarea urmatoarelor bunuri din patrimoniul debitoarei:

 

I.Mijloace fixe:

Nr.crt.  Denumire bun – stare       Pret
     1 Taietor beton-astfalt – functionare    2.000 lei
     2 Theodolit Theo 020A-393927 – functionare       435 lei
     3 Generator 3201HSB monofazic – functionare    1.025 lei

 

II.Obiecte de inventar:

   Nr.crt. Denumire bun       Pret
  1 Aparat sudura electric (mare) – functionare        250 lei
  2 Aparat sudura electric (mic) – defect         25 lei
  3 Compresor aer ptr. pistol vopsit – defect         30 lei
  4 Vibrator adancime ptr. beton – functionare        175 lei
  5 Vibrator adancime ptr. beton – defect        120 lei
  6 Polizor unghiular 120mm – defect         15 lei
  7 Circular de mana HKP 210 – defect         18 lei
  8 Bormasina rotopercutoare – defecta         18 lei
  9 Electropompa apa Nocci – incompleta        150 lei
10 Motopompa apa cu motor – incompleta        130 lei
11 Container tip IPIC 2.5×6 m – uzat        900 lei
12 Remorca pe pneuri tip vagon – uzata       1.200 lei
13 Longrine metalice rulare 40 buc. – uzate       3.600 lei
14 Cisterna tractata – defecta         600 lei

La pretul afisat se adauga TVA.

Licitatiile publice vor avea loc în fiecare zi de vineri, ora 1430, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Ion Câmpineanu nr. 23, bl. 10, sc. B, et. 1, ap. 37, sectorul 1.

În caz de neadjudecare, licitatiile se vor relua în fiecare zi de vineri, în acelasi loc si la aceeasi ora.

 

Conditii de participare la licitatie:

 

Cei interesati sa participe la licitatie vor depune la punctul de lucru al lichidatorului judiciar M&L Insolvency Services SPRL, cel mai târziu cu o zi înainte de organizarea licitatiei pâna la ora 14:00 inclusiv, urmatoarele documente care permit participarea:

 

 1. In cazul persoanelor juridice române:
 • copie de pe certificatul de inmatriculare, certificat pentru conformitate;
 • certificat constatator eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este înregistrata societatea ofertanta – eliberat cu maxim 14 zile înainte de data licitatiei, din care sa rezulte datele de identificare ale societatii participante, starea acesteia, asociatii si valabilitatea mandatului administratorului/administratorilor  statutar/i – în original;
 • împuternicire pentru delegatul persoanei juridice participante la licitatie, semnata si stampilata de reprezentantul legal al persoanei juridice;
 • actul de identitate al delegatului persoanei juridice, în original si în copie;
 • dovada platii garantiei, reprezentand 10 % din pretul de pornire a licitatiei;
 • declaratie pe proprie raspundere ca societatea participanta nu se afla in procedura de reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare voluntara sau faliment;
 • declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa urmatoarele: au vazut bunurile, doresc sa le cumpere în starea in care se afla si nu vor avea nicio pretentie ulterioara;
 • declaratie pe propria raspundere ca au luat la cunostinta de conditiile de participare la licitatie şi sunt de acord cu ele;
 • scrisoare de intentie de participare la licitatie, care trebuie sa contina declaratiile pe proprie raspundere si datele de identificare ale bunurilor mobile pentru care doreste sa liciteze.

 

 1. In cazul persoanelor fizice:
 • actul de identitate, în original si în copie;
 • dovada platii garantiei, reprezentand 10 % din pretul de pornire a licitatiei;
 • declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa urmatoarele: au vazut bunurile, doresc sa le cumpere în starea în care se afla si nu vor avea nicio pretentie ulterioara;
 • declaratie pe propria raspundere ca au luat la cunostinta conditiile de participare la licitatie şi sunt de acord cu ele;
 • scrisoare de intentie de participare la licitatie, care trebuie sa contina declaratiile pe proprie raspundere si datele de identificare ale bunurilor mobile pentru care doreste sa liciteze.

 

 1. In cazul persoanelor juridice straine:
 • documentele prevazute la pct. A (persoane juridice române);
 • copia certificatului de înmatriculare a societatii straine tradusa in limba româna si legalizata de un notar public din România – în original;
 • împuternicirea/delegatia care atesta mandatul/delegarea persoanei ce reprezinta ofertantul la licitatie – tradusa in limba romana şi legalizată, precum si o copie a actului de identitate a persoanei delegate/împuternicite tradusa în limba romana şi legalizată (daca este cazul);
 • declaratie pe proprie raspundere ca participantul din partea firmei participante la licitatie cunoaste limba româna si termenii specifici licitatiei sau este asistat de un traducator autorizat, caz în care se va depune copie de pe autorizatia acestuia si de pe actul de identitate al acestuia.

 

Scrisoarea de intenție trebuie să conțină datele de identificare și de contact ale ofertantului, datele de identificare ale bunului/bunurilor, prețul și modalitatea de plată propuse. Garanţia este stabilita în procent de 10% din preţul de pornire al bunului pentru care se liciteaza si va fi depusă în Contul RO11BRMA0999100061535632, deschis la Banca Româneasca, Sucursala Rosetti – titular cont debitoarea S.C. COSTO CONSTRUCT S.R.L. în faliment, prin lichidator judiciar M&L INSOLVENCY SERVICES S.P.R.L.  sau achitata în numerar la depunerea dosarului de participare la licitatie, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar, dovezile depunerii acestora fiind ataşate la oferta de participare.

  Informatii referitoare la conditiile de participare la licitatie sau la bunurile vândute se pot obtine la numerele de telefon 0723.35.79.16 si 0722.22.55.44, www.ml-insolvency.ro   office@ml-insolvency.com